1Vit-Vn Post on Wed Sep 25, 2013 9:54 am

avatar
Vit-Vn
۩•.Ąðmįņ.•۩
  • Xóa bài viết
  • Sửa bài viết
Dành cho ai bị lỗi không hiện ảnh hoặc 1 thứ linh tinh khác ^^
Dành cho ai sử dụng cái [You must be registered and logged in to see this link.] nhé 

Code:
<style>[color=#222222][/color]
#hinh49{[color=#222222][/color]
  height:200px;[color=#222222][/color]
  background: url(http://i38.servimg.com/u/f38/16/18/15/10/56055611.jpg) no-repeat center;[color=#222222][/color]
border:1px solid #000;[color=#222222][/color]
}[color=#222222][/color]
</style>[color=#222222][/color]
<a href="/{FORUM_ID}-"><div id="hinh{FORUM_ID}" align="center"></div></a>[color=#222222][/color]
{BOARD_INDEX}[color=#222222][/color]
[color=#222222][/color]
<div class="main paged">[color=#222222][/color]
   <div class="paged-head clearfix">[color=#222222][/color]
      <p class="paging" id="phutu_html">{PAGINATION}</p>[color=#222222][/color]
      <!-- BEGIN switch_user_authpost -->[color=#222222][/color]
      <p class="posting"><a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" accesskey="n" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_ID}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a></p>[color=#222222][/color]
      <!-- END switch_user_authpost -->[color=#222222][/color]
   </div>[color=#222222][/color]
[color=#222222][/color]
   {TOPICS_LIST_BOX}[color=#222222][/color]
[color=#222222][/color]
   <div class="paged-foot clearfix">[color=#222222][/color]
      <p class="paging">{PAGINATION}</p>[color=#222222][/color]
      <!-- BEGIN switch_user_authpost -->[color=#222222][/color]
      <p class="posting"><a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" accesskey="n" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" class="{POST_IMG_ID}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" /></a></p>[color=#222222][/color]
      <!-- END switch_user_authpost -->[color=#222222][/color]
   </div>[color=#222222][/color]
[color=#222222][/color]
</div>[color=#222222][/color]
<div id="pun-info" class="main">[color=#222222][/color]
   <div class="main-content">[color=#222222][/color]
      <div id="stats">[color=#222222][/color]
         <p class="right">{L_MODERATOR} : {MODERATORS}</p>[color=#222222][/color]
         {TOTAL_USERS_ONLINE} {LOGGED_IN_USER_LIST}[color=#222222][/color]
      </div>[color=#222222][/color]
      <div id="onlinelist">[color=#222222][/color]
         <p>{L_TABS_PERMISSIONS} <br />{S_AUTH_LIST}</p>[color=#222222][/color]
      </div>[color=#222222][/color]
   </div>[color=#222222][/color]
</div>[color=#222222][/color]
<style>.pun .posthead img, .pun table .tdtopics img {[color=#222222][/color]
vertical-align: middle;[color=#222222][/color]
}[color=#222222][/color]
.pun .ava_topic img {[color=#222222][/color]
height: 50px;[color=#222222][/color]
width: 100px;[color=#222222][/color]
border: 1px solid rgb(253,80,15);[color=#222222][/color]
float: right;[color=#222222][/color]
margin-right: 5px;[color=#222222][/color]
  }</style>

Xem lý lịch thành viên http://choivnz.forumvi.com

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

Diễn đàn được tối ưu cho trình duyệt: