1Vit-Vn Post on Wed Dec 11, 2013 3:01 pm

avatar
Vit-Vn
۩•.Ąðmįņ.•۩
  • Xóa bài viết
  • Sửa bài viết
fb_Vote sẽ thay đổi giao diện nút vote mặc định thành giao diện nút like của facebook(). Có một vài thay đổi so với phiên bản trước.

  1. Vote plus chuyển thành nút Thích, có thể gửi một lời khen lên tường người viết. (nếu họ cho phép)

  2. Vote minus chuyển thành nút Báo xấu, có thể gửi một báo cáo đến Ban quản trị diễn đàn.

  3. Các thông số hiển thị ngay bên cạnh nút bấm.

  4. Cả 2 nút đều có thể gửi thông điệp trực tiếp.

  5. Thông điệp không được gửi nếu người dùng không nhấn Gửi.

  6. Có một thông điệp mặc định nếu người dùng không nhập nội dung.[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]


Hướng dẫn:


Bước 1: Tắt kiểm duyệt và kích hoạt chức năng Vote, Report của diễn đàn.

ACP >> QLTT >> Forum >> Security
Unauthorize unofficial forms to post messages and private messages on the forum : Không

ACP >> Modules >> Points and reputation >> Points system
Activate points system : 
Display average points per message : 

ACP >> QLTT >> Reports >> Report Post Hack - Configuration
Report status : Members
Allows users to report their own posts. Self-Reports : 
Allows your users to edit their own reports. Report edit by users : 


Bước 2ACP >> Display >> Pictures and Colors >> Colors >> CSS Stylesheet 

Code:

/* fb_Vote - DEVs.forumvi.com */.vote-Zzbaivong, .vote-Zzbaivong *,.vote-Zzbaivong *:before,.vote-Zzbaivong *:after{-webkit-box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box}.vote-Zzbaivong{margin-left:13em} /* 13em là khoảng cách đến mép trái, sửa nó về 0 hoặc số khác nếu bị lệch */.vote-Zzbaivong{float:left;height:26px;line-height:24px;position:relative;text-align:left;white-space:nowrap}.vote-plus-post,.vote-minus-post{z-index:10;position:absolute;top:32px;left:0;display:none;width:250px;background:#FFF;border:1px solid #F2F2F2;box-shadow:4px 4px 7px 0 #999;padding:5px}.vote-minus-post{left:120px}.vote-note{height:20px;line-height:20px;font-size:11px;background:#ffffd3;border:1px solid #F7EB93;margin-bottom:2px;padding:0 5px}.vote-mess{width:200px;resize:vertical;min-height:40px;height:40px}.vote-Zzbaivong .vote-send{width:36px;margin-top:0!important;margin-left:2px;cursor:pointer;text-align:center;vertical-align:top;height:40px;background:#0085FF;border:1px #87CEEB;color:#FFF}.vote-plus-post:before,.vote-minus-post:before{content:'';display:inline-block;border-left:10px solid transparent;border-right:10px solid transparent;border-bottom:10px solid #E2E2E2;position:absolute;left:10px;width:10px;right:-10px;top:-10px}.vote-plus-post:after,.vote-minus-post:after{content:'';display:inline-block;border-left:9px solid transparent;border-right:9px solid transparent;border-bottom:9px solid #fff;position:absolute;left:11px;right:-9px;width:9px;top:-9px}.vote-plus{background:url(http://i57.servimg.com/u/f57/17/05/17/70/like10.png) no-repeat 5px 2px #deeaf7;height:24px;border:1px solid #C8D7EC;color:#5089BE!important;font-family:sans-serif;border-radius:2px;display:inline-block;padding:0 5px 0 25px}.vote-plus:hover{border-color:#6A9AD6}.vote-plus[href="javascript:;"]{color:#666!important;background-color:#DDD;cursor:no-drop;background-image:url(http://i57.servimg.com/u/f57/17/05/17/70/gpqbxh10.png);border-color:#CCC}.vote-time{position:relative;border-radius:2px;display:inline-block;height:24px;line-height:22px;border:1px solid #D8D7D7;margin:auto 5px;padding:0 5px}.vote-time:before{content:'';display:inline-block;border-top:6px solid transparent;border-bottom:6px solid transparent;border-right:6px solid #CCC;position:absolute;left:-6px;width:6px;top:5px}.vote-time:after{content:'';display:inline-block;border-bottom:5px solid transparent;border-top:5px solid transparent;border-right:5px solid #fff;position:absolute;left:-5px;width:5px;top:6px}.vote-minus{margin-left:20px;color:#666!important}.vote-minus:hover{color:red!important}.vote-minus[href="javascript:;"]{color:#C5C5C5!important;cursor:no-drop}

Bước 3ACP >> Display >> QLTT >> Templates >> viewtopic_body

Tìm và xóa đoạn sau: 

Code:

<!-- BEGIN switch_vote_active -->...<!-- END switch_vote_active -->

Tìm: 
Code:

<div class="post-options profile_{postrow.displayed.PROFILE_POSITION}">

hoặc: 
Code:

<div class="post-options">

Và thêm vào bên dưới nó code sau: 
Code:

<div class="vote-Zzbaivong">   <!-- BEGIN switch_vote_active -->   <a class="vote-plus" href="<!-- BEGIN switch_vote -->{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}<!-- END switch_vote -->">        Thích    </a>   <span class="vote-time plus-time">0</span>   <a class="vote-minus" href="<!-- BEGIN switch_vote -->{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}<!-- END switch_vote -->">       Báo xấu    </a>   <span class="vote-time minus-time">0</span>   <div class="vote-plus-post vote-cmt">      <p class="vote-note">Gửi một tin nhắn lên tường.</p>      <textarea class="vote-mess"></textarea>      <input class="vote-send" tyle="button" value="Gửi" />   </div>   <div class="vote-minus-post vote-cmt">      <p class="vote-note">Gửi báo cáo lỗi về bài viết này.</p>      <textarea class="vote-mess"></textarea>      <input class="vote-send" tyle="button" value="Gửi" />   </div>   <input class="vote-tip" type="hidden" value="<!-- BEGIN switch_bar -->{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}<!-- END switch_bar --><!-- BEGIN switch_no_bar -->{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}<!-- END switch_no_bar -->" />   <!-- END switch_vote_active --></div>

Thêm script dưới đây vào cuối temp viewtopic_body: 
Code:

<script type="text/javascript">   //<![CDATA[   $(".vote-Zzbaivong").each(function () {      var b = $(this);      if (b.is(":empty")) b.html('<a class="vote-plus" href="">Th\u00edch</a><span class="vote-time plus-time">0</span><a class="vote-minus" href="">B\u00e1o x\u1ea5u</a><span class="vote-time minus-time">0</span>');      else {         var a = b.find(".vote-tip").val(),            c;         /Message\sreputation\s:/.test(a) ? (c = a.split(/\W/), a = Math.round(c[4] / 100 * c[7]), c = c[7] - a) : a = c = 0;         b.find(".plus-time").text(a);         b.find(".minus-time").text(c)      }   });   $(document).click(function (b) {      $(".vote-cmt").fadeOut()   });   $(".vote-Zzbaivong").click(function (b) {      b.stopPropagation()   });   $(".vote-plus, .vote-minus").one("click", function (b) {      b.preventDefault();      var a = $(this);      b = a.attr("href");      /us\&p_vote\=/.test(this.href) && (a.parent().children(".vote-plus, .vote-minus").attr("href", "javascript:;"), a.next(".vote-time").text(function () {         return parseInt($(this).text()) + 1      }), a.parent().find(".vote-plus").css("background-image", "url(http://i57.servimg.com/u/f57/17/05/17/70/preloa10.gif)"), $.get(b, function () {         a.parent().children(".vote-plus").removeAttr("style")      }), a.siblings("." + a.attr("class") +         "-post").fadeIn().children(".vote-mess").focus())   });   $(".vote-send").one("click", function () {      var b = $(this),         a = b.closest(".post"),         c = a.find("a[href^='/report']").attr("href"),         d = b.parent().children(".vote-mess").val(),         f = b.parent().children(".vote-note");      f.text("\u0110ang x\u1eed l\u00fd...");      if ("vote-plus-post vote-cmt" == b.parent().attr("class")) {         var e = "http://" + location.host + location.pathname + "#" + c.replace(/.*p=(\d+).*/, "$1"),            c = $.trim(a.find(".user a[href^='/u']:first").text()),            a = a.find(".user a[href^='/u']:not(:has(img)):first").attr("href").replace(/.*\/u(\d+).*/, "$1"),            e = "M\u00ecnh th\u00edch b\u00e0i vi\u1ebft c\u1ee7a b\u1ea1n t\u1ea1i [url=" +               e + "]" + document.title + "[/url]";         d.replace(/\s/g, "").length && (e = e + "[quote]" + d + "[/quote]");         $.post("/privmsg", {            subject: "B\u00e0i vi\u1ebft hay",            message: e,            username: c,            u: a,            mode: "post_profile",            folder: "profile",            post: "Send"         }, function () {            f.text("Tin nh\u1eafn \u0111\u00e3 \u0111\u01b0\u1ee3c g\u1eedi");            b.closest(".vote-cmt").delay(300).fadeOut()         })      } else 3 >= d.replace(/\s/g, "").length && (d = "B\u00e0i vi\u1ebft vi ph\u1ea1m n\u1ed9i quy di\u1ec5n \u0111\u00e0n."), $.post(c, {         message: d,         post: "Save"      }, function () {         f.text("B\u00e1o c\u00e1o \u0111\u00e3 \u0111\u01b0\u1ee3c g\u1eedi");         b.closest(".vote-cmt").delay(300).fadeOut()      })   });   $(".vote-Zzbaivong > a[href='']").attr("href", "javascript:;");   //]]></script>

Xem lý lịch thành viên http://choivnz.forumvi.com

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

Diễn đàn được tối ưu cho trình duyệt: