1Vit-Vn Post on Fri Sep 13, 2013 9:40 am

avatar
Vit-Vn
۩•.Ąðmįņ.•۩
  • Xóa bài viết
  • Sửa bài viết
ACP >>Modules >>HTML & Javascipt >>Javascript codes management >>Tạo một Javascript

Code:
$(function(){var b=$(".vote").get();for(i=b.length-1;0<=i;i--){var c="0",d='Được thích',a=$(b[i]).find(".vote-button a").get();for(j=0;j<a.length;j++){"+"==a[j].innerHTML&&(d='<a class="like_this_post" href="javascript:void(0)" alt="'+a[j].href+'" title="Thích bài viết này">Thích</a>')}if(a=$(b[i]).find(".vote-bar")[0]){a=a.title.split(" "),c=parseInt(a[3].replace(/%/,""))/100,a=parseInt(a[4].replace(/\(/,"")),c=String(Math.round(a*c))}$(b[i].parentNode.previousSibling.childNodes[0]).prepend("<div class='cplike'><span class='cp_like_button'>"+d+'<span class="plus">'+c+"</span></span></div>");b[i].parentNode.removeChild(b[i])}$("a.like_this_post").click(function(){var a=$(this).attr("alt"),btitle=$(this).parents(".post.clearfix").find(".postbody-head.postdetails.post-header h3 a").html(),blink=$(this).parents(".post.clearfix").find(".postbody-head.postdetails.post-header h3 a").attr("href"),bposter=$(this).parents(".post.clearfix").find(".author a strong").html(),bposterlink=$(this).parents(".post.clearfix").find(".author a").attr("href");if(0<a.length){var c=Number($(this).next().html());$.post(a);$.post("/privmsg","mode=post_profile&folder=profile&u=3&username=Testee&subject=Th\u00f4ng B\u00e1o&message=T\u1edb v\u1eeba like b\u00e0i [url=http://diendan.chinhphuc.info"+blink+"]"+btitle+"[/url] của [url=http://diendan.chinhphuc.info"+bposterlink+"]"+bposter+"[/url]&post=1");$(this).html('Đã thích');$(this).attr("alt","");$(this).attr("title","Đã thích bài viết này");$(this).next().html(c+1)}})});$(function(){covers={"u*":{"background":"url(LINK BG)"},"u*":{"background":"#00C403"}};$('.author a[href^="/u"]').each(function(){var uid=$(this).attr("href").substr(1);if(covers[uid]){$(this).parents('.postbody-head.postdetails.post-header').css(covers[uid])}})});
Tìm

Code:
{covers=
Thay * thành uid thành viên
Thay LINK BG thành link banner
Thay #00C403 thành mã hex nếu muốn banner đơn sắc

Nếu muốn thêm banner thành viên khác thi dán đoạn này:

Code:
,"u*":{"background":"url(LINK BG)"}
và chỉnh sửa giống như trên


ACP >>Display >>Pictures and Colors >>Colors >>CSS Stylesheet >>Chèn vào CSS:

Code:
/* nút like */
.cplike {position: absolute;bottom: 10px;right: 10px;}
.cplike .cp_like_button {
background: #00ADFF;
padding: 2px 4px;
display: inline-block;
color: #fff;
font-weight: bold;
font-size: 11px;
border-radius: 2px;
text-shadow: none;}
.cplike .cp_like_button a {color: #fff;}
.cp_like_button .plus {
background: #333;
padding: 0 3px;
line-height: 14px;
border-radius: 2px;
display: inline-block;
margin-left: 4px;
}

Nguồn code: 
Ghi người cướp làm gì cho mệt, ghi nơi viết code được rồi =="


Lưu ý: Code chỉ dành cho skin  invision thôi nhé
khi nào bác hand chia sẻ thì xài =="
Liên hệ méo méo chia sẻ cho 

Xem lý lịch thành viên http://choivnz.forumvi.com

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

Diễn đàn được tối ưu cho trình duyệt: