1Vit-Vn Post on Fri Jan 17, 2014 6:39 pm

avatar
Vit-Vn
۩•.Ąðmįņ.•۩
  • Xóa bài viết
  • Sửa bài viết
[You must be registered and logged in to see this link.]

Thông tin Skin 

Skin Kzic được Rip về PunBB bởi Admin Cntt-k3.com
Vui lòng không xóa dòng bản quyền người rip skin 
Khi share bài viết này xin để lại cho mình cái nguồn nhá 
thank kiu các bạn 


Dowload skin : 
  

Code:

https://www.mediafire.com/download/77fa6hrlm7mbvpr/Skin%20Kzic.rar


Cập nhật foofter end
Code:

<!-- BEGIN html_validation -->[color=#333333][/color]
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">[color=#333333][/color]
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">[color=#333333][/color]
<body>[color=#333333][/color]
<div>[color=#333333][/color]
   <div>[color=#333333][/color]
      <div>[color=#333333][/color]
         <div>[color=#333333][/color]
            <div>[color=#333333][/color]
               <div>[color=#333333][/color]
                  <ul>[color=#333333][/color]
                     <li>[color=#333333][/color]
<!-- END html_validation -->[color=#333333][/color]
                     </li>[color=#333333][/color]
                  </ul>[color=#333333][/color]
                  <!-- BEGIN switch_footer_links -->[color=#333333][/color]
                  <ul>[color=#333333][/color]
                     <li>[color=#333333][/color]
                        <!-- BEGIN footer_link -->[color=#333333][/color]
                           <!-- BEGIN switch_separator --> | <!-- END switch_separator -->[color=#333333][/color]
                           {switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_SEPARATOR}<a name="bottom" class="copyright" href="{switch_footer_links.footer_link.U_FOOTER_LINK_HREF}" rel="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_REL}" target="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_TARGET}" title="{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TITLE}">{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TEXT}</a>[color=#333333][/color]
                        <!-- END footer_link -->[color=#333333][/color]
                     </li>[color=#333333][/color]
                  </ul>[color=#333333][/color]
                  <!-- END switch_footer_links -->[color=#333333][/color]
               </div>[color=#333333][/color]
               <br />[color=#333333][/color]
               <p class="center">[color=#333333][/color]
                  <strong>{ADMIN_LINK}</strong>[color=#333333][/color]
               </p>[color=#333333][/color]
            </div>[color=#333333][/color]
            {PROTECT_FOOTER}[color=#333333][/color]
         </div>[color=#333333][/color]
      </div>[color=#333333][/color]
   </div>[color=#333333][/color]
</div>[color=#333333][/color]
[color=#333333][/color]
<!-- BEGIN switch_facebook_login -->[color=#333333][/color]
<div id="fb-root"></div>[color=#333333][/color]
<script type="text/javascript">[color=#333333][/color]
//<![CDATA[[color=#333333][/color]
FB.init({[color=#333333][/color]
   appId: '{switch_facebook_login.FACEBOOK_APP_ID}',[color=#333333][/color]
    status: true,[color=#333333][/color]
    cookie: true,[color=#333333][/color]
    xfbml: true,[color=#333333][/color]
   oauth: true[color=#333333][/color]
});[color=#333333][/color]
//]]>[color=#333333][/color]
</script>[color=#333333][/color]
<!-- END switch_facebook_login -->[color=#333333][/color]
[color=#333333][/color]
<!-- BEGIN switch_facebook_logout_TMP -->[color=#333333][/color]
<script type="text/javascript">[color=#333333][/color]
//<![CDATA[[color=#333333][/color]
FB.Event.subscribe('auth.logout', function(response) {[color=#333333][/color]
   if ($('a#logout'))[color=#333333][/color]
   {[color=#333333][/color]
      var lien_redir = $('a#logout').attr('href');[color=#333333][/color]
[color=#333333][/color]
      if ($('a#logout').attr('href') && $('a#logout').attr('href') != '')[color=#333333][/color]
      {[color=#333333][/color]
         document.location.href = 'http://{switch_facebook_logout.SERVER_NAME}/' + lien_redir;[color=#333333][/color]
      }[color=#333333][/color]
   }[color=#333333][/color]
});[color=#333333][/color]
[color=#333333][/color]
$(document).ready( function() {[color=#333333][/color]
   $('a#logout').click( function() {[color=#333333][/color]
      FB.logout();[color=#333333][/color]
   } );[color=#333333][/color]
} );[color=#333333][/color]
//]]>[color=#333333][/color]
</script>[color=#333333][/color]
<!-- END switch_facebook_logout_TMP -->[color=#333333][/color]
[color=#333333][/color]
<script type="text/javascript">[color=#333333][/color]
//<![CDATA[[color=#333333][/color]
   fa_endpage();[color=#333333][/color]
//]]>[color=#333333][/color]
</script>[color=#333333][/color]
[color=#333333][/color]
</body>[color=#333333][/color]
</html>[color=#333333][/color]
[color=#333333][/color]
[color=#333333][/color]
<div id="footer">[color=#333333][/color]
   <div class="pageWidth">[color=#333333][/color]
      <div class="pageContent">[color=#333333][/color]
         <div id="advancefooter">[color=#333333][/color]
            <div id="footerleftarea" class="left">[color=#333333][/color]
               <div id="logo" class="flogo"></div>[color=#333333][/color]
               <div class="socialiconarea">[color=#333333][/color]
                  <a href="https://facebook.com/Kzic.net" target="_blank" rel="nofollow"><span class="fb"></span></a>[color=#333333][/color]
                  <a href="https://plus.google.com/+KzicNetFP" target="_blank" rel="nofollow"><span class="gpl"></span></a>[color=#333333][/color]
                  <a href="http://www.youtube.com/channel/UC0fJze6C9k8k_wG64XFMgYw" target="_blank" rel="nofollow"><span class="ytb"></span></a>[color=#333333][/color]
                  <a href="/feed" rel="alternate" title="RSS feed for Cộng đồng đam mê bảo mật"><span class="rss"></span></a>[color=#333333][/color]
                  <a href="mailto:dark.hades.1102@gmail.com"><span class="eml"></span></a>[color=#333333][/color]
               </div>[color=#333333][/color]
               <div id="copyright">[color=#333333][/color]
                     <p><a href="https://www.facebook.com/Kzic.net" target="_blank" rel="nofollow">Kzic.NET © 2013</a></p>[color=#333333][/color]
                     <p><a href="https://www.facebook.com/100006924273258" target="_blank" rel="nofollow">Development by Dark.Hades</a></p>[color=#333333][/color]
                     <p></p>[color=#333333][/color]
               </div>[color=#333333][/color]
            </div>[color=#333333][/color]
            <div id="footerlists" class="right">[color=#333333][/color]
               <div class="footercol">[color=#333333][/color]
                  <h3>Hacking & Security</h3>[color=#333333][/color]
                  <ul>[color=#333333][/color]
                     <li><a href="http://kzic.net/category/hacking-security/hacking-security-tut-ebook">Hack & Secure Tut – eBook</a></li>[color=#333333][/color]
                     <li><a href="http://kzic.net/category/hacking-security/dos-ddos-botnet">DOS – DDOS – Botnet</a></li>[color=#333333][/color]
                     <li><a href="http://kzic.net/category/hacking-security/exploits-vulnerability">Exploits – Vulnerability</a></li>[color=#333333][/color]
                     <li><a href="http://kzic.net/category/hacking-security/sql-injection">SQL Injection</a></li>[color=#333333][/color]
                     <li><a href="http://kzic.net/category/hacking-security/cong-cu-hacking-security">Hacking & Security Tools</a></li>[color=#333333][/color]
                     <li><a href="http://hack.kzic.net/" target="_blank">Hacking & Security 's Tools Page</a></li>[color=#333333][/color]
                  </ul>[color=#333333][/color]
               </div>[color=#333333][/color]
               <div class="footercol">[color=#333333][/color]
                  <h3>Lập trình - Công nghệ</h3>[color=#333333][/color]
                  <ul>[color=#333333][/color]
                     <li><a href="http://kzic.net/category/webmaster/thu-vien-ma-nguon">Thư viện mã nguồn</a></li>[color=#333333][/color]
                     <li><a href="http://kzic.net/category/webmaster/hosting-vps">Hosting – VPS</a></li>[color=#333333][/color]
                     <li><a href="http://kzic.net/category/webmaster/ten-mien">Domains</a></li>[color=#333333][/color]
                     <li><a href="http://kzic.net/category/webmaster/template">Template</a></li>[color=#333333][/color]
                     <li><a href="http://kzic.net/category/lap-trinh">Chuyên mục Lập trình</a></li>[color=#333333][/color]
                     <li><a href="http://kzic.net/category/may-tinh">Chuyên mục Máy tính - Internet</a></li>[color=#333333][/color]
                  </ul>[color=#333333][/color]
               </div>[color=#333333][/color]
               <div class="footercol">[color=#333333][/color]
                  <h3>Contact Us</h3>[color=#333333][/color]
                  <ul>[color=#333333][/color]
                     <li><a href="https://www.facebook.com/Kzic.net" target="_blank" rel="nofollow">Kzic.NET.FP</a></li>[color=#333333][/color]
                     <li><a href="malto:dark.hades.1102@gmail.com" target="_blank" rel="nofollow">Kzic.NET.Email</a></li>[color=#333333][/color]
                     <li><a href="https://www.facebook.com/100006924273258" target="_blank" rel="nofollow">Dark.Hades.FB</a></li>[color=#333333][/color]
                     <li><a href="tel:+841699396835">Dark.Hades.Phone</a></li>[color=#333333][/color]
                     <li><a href="http://kzic.net/3776/quy-dinh-chung-cua-website.html">Quy định chung</a></li>[color=#333333][/color]
                     <li><a href="javascript:void('Lên đầu trang');" id="backtop">Lên đầu trang</a></li>[color=#333333][/color]
                  </ul>[color=#333333][/color]
               </div>[color=#333333][/color]
            </div>   [color=#333333][/color]
         </div>[color=#333333][/color]
      </div>[color=#333333][/color]
   </div>   [color=#333333][/color]
</div>[color=#333333][/color]

Xem lý lịch thành viên http://choivnz.forumvi.com

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

Diễn đàn được tối ưu cho trình duyệt: